Huisregels

Voorwaarden en huisregels

Voor de goede gang van zaken zijn er huisregels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden.

Voorwaarden

Je kunt deelnemen aan het Chill Auti Café als je:

 • geen Coronaklachten hebt
 • een jongere bent met autisme, met een  normaal tot hoger iq;
 • je erg verlegen bent en het moeilijk vind om zelf contacten te maken;
 • als je zo tussen de 15 en 25 jaar oud bent;
 • bij je ouders of op jezelf woont;
 • zelfstandig kunt functioneren

Mocht het zijn dat jij niet geheel aan de voorwaarden voldoet maar toch van mening bent dat ook jij aan deze avond kunt deelnemen, neem dan gerust contact op. Ga naar de contactpagina en stel je vraag. Je krijgt altijd een reactie.

Huisregels

Algemeen

De algemene leiding wordt gegeven door Edith.
Er zijn nog andere vrijwilligers actief:  Kyra, Merel, Niels, Delaram en Wouter.
Er is op de avond ook altijd een jongerenwerker van vanHouten&co aanwezig. Dat is Daphne of Aylin.

Volg de instructies van de leiding op, voor je eigen veiligheid en die van anderen. Je gaat netjes om met de spullen die er staan. Dat betekent:

 • niet met dingen gooien;
 • Je jas en tas leg hang en leg je bij de kapstok. Neem geen waardevolle spullen mee naar het Chill Auti Café. Je blijft zelf aansprakelijk voor jouw spullen;
 • geen spullen verplaatsen van de ene naar de andere ruimte als daar geen toestemming voor is gegeven;
 • direct melden als er schade is, ook al kon jij er niets aan doen;
 • breng je schade toe, dan kan de beheerder dit aan je doorrekenen, je kan dan in veel gevallen meestal je aansprakelijkheidsverzekering aanspreken;
 • eten en drinken mag alleen in de bar ruimte en de rustige ruimte
 • Het is verboden beeldopnamen te maken binnen het Chill Auti Cafe van welke aard dan ook. De privacy van de deelnemers staat bij ons voorop. Hierover kan geen discussie worden gevoerd.

Aansprakelijkheid

Tijdens de avond zorgen we SAMEN voor een zo goed mogelijke sfeer. Er is begeleiding aanwezig, die in de gaten houdt of jij je op je gemak voelt. Zij kijken ook of er spanningen zijn. Zijn deze er, dan proberen we dit gezamenlijk op te lossen om eventuele escalaties te voorkomen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk zijn voor het gedrag van jongeren. Mocht er toch iets buiten onze invloedssfeer om gebeuren waardoor een van de jongeren zichzelf niet meer in de hand heeft en daardoor schade toebrengt, dan is de jongere of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger zelf aansprakelijk voor de toegebrachte schade.

Roken is verboden, net als handel in drugs. Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld. Bagage mag gecontroleerd worden door de leiding.
Je hebt je ID-­kaart bij je zodat we in geval van nood je gegevens hebben.

Omgang met anderen

Uitgaan in het Chill Auti Café betekent voor ons dat jij je veilig mag en kan voelen.
Je gaat respectvol om met anderen. Ga naar iemand van de begeleiding als:

 • jij je niet op je gemak voelt;
 • het je teveel wordt;
 • je bang bent ruzie te krijgen;
 • anderen iets doen wat jij niet prettig vindt;
 • je anderen de regels ziet overtreden;
 • nog andere vragen hebt over de avond(en).

De begeleiding zal je aanspreken op je gedrag als blijkt dat je niet met respect met anderen omgaat. Samen kunnen we kijken wat er aan de hand is en of je dit kunt oplossen. Kunnen wij niet tot een oplossing komen, dan kan de leiding besluiten je de toegang tot het Chill Auti Café te ontzeggen.

Rustige ruimte

De Rustige ruimte is voor die jongeren die even tot rust willen komen of op een rustiger manier willen samen zijn.
In deze ruimte kan je rustige gesprekken voeren.
Je kunt hier lezen of een spel spelen, samen of alleen.
In deze ruimte klinkt geen muziek.

Consumpties

Je mag zelf geen eten of drinken meenemen.
De drankjes haal je aan de bar en betaal je per pin. Kosten € 1,80
Chips en nootjes verzorgen wij.

Einde van de avond:

Om 23:00 stopt de muziek in de diverse ruimten. De begeleiding begint met opruimen (je mag meehelpen)
Je kan nog even napraten en/of afspraken maken etc. Om uiterlijk 23:30 is iedereen naar buiten.
Je wordt opgehaald door je ouder(s) of je gaat alleen weg als je ook alleen gekomen bent en/of daarvoor toestemming hebt van je ouders/begeleiding

Reacties zijn gesloten.